Volná zóna

Milí návštěvníci,

rádi bychom Vás informovali, že jsme se rozhodli i v této době umožnit přístup do Fly Zone Parku všem návštěvníkům bez rozdílu, u vstupu tedy nebude požadováno předložení potvrzení o bezinfekčnosti nebo očkování.

Chceme být stále tolerantní a ohleduplní vůči všem skupinám lidí, a zároveň chápeme současnou těžkou roli zdravotníků, jejichž práce si velmi vážíme. Rozhodně tedy nechceme zlehčovat stávající situaci. Některá vládou zavedená pravidla se nám však zdají přinejmenším nelogická, bez potenciálu zlepšit současnou situaci. Současná nařízení vlády jsou navíc v rozporu s platnými zákony České republiky, kterým by měla být podřízena. Již několik právníků z řad našich návštěvníků/rodičů nás upozornilo, že požadováním informací a vymáháním některých úkonů po návštěvnících, které po nás vyžaduje vláda, tyto zákony (např. zákon č. 372/2011 Sb.) porušujeme. Situaci jsme právně konzultovali a po odborném výkladu dotčených zákonů jsme se rozhodli, že přistoupíme k výše zmíněným krokům.

Stále vyzýváme k odpovědnému chování ve snaze zabránit šíření nemoci COVID-19. Pokud se cítíte nemocní, prosím zůstaňte raději doma. Rádi vás tu uvidíme, až vám bude lépe.

Zároveň však po návštěvnících nebudeme požadovat prokázání se očkovacím pasem, čímž bychom porušovali platné zákony České republiky.

Rádi zde tedy uvítáme všechny návštěvníky, bez ohledu na jejich osobní a dle nás zcela soukromé rozhodnutí, zda se nechají očkovat nebo ne. Těšíme se na vás a budeme doufat, že Fly Zone Park bude i nadále místem dětské radosti, a zároveň prohlubující ohleduplnost a toleranci mezi lidmi.

Tým Fly Zone Park